Warsztaty integracyjno-rozwojowe – podsumowanie

Warsztaty integracyjno-rozwojowe – podsumowanie


Od 10 grudnia 2021 roku do 21 lutego 2022 roku zorganizowano i przeprowadzono 8 warsztatów integracyjno-rozwojowych w ramach projektu „Młodzieżowe aktywizacje”.
Pierwsze warsztaty służyły zbudowaniu więzi grupowej, nauce współdziałania, rozpoznaniu umiejętności miękkich i potencjalnych ról w zespole, budowaniu atmosfery zaufania i współpracy, pobudzeniu motywacji do działania i odkrywaniu potencjałów zarówno w aspekcie indywidualnym jak i grupowym. Uczestnicy pracowali w małych zespołach oraz indywidualnie.

Podczas warsztatów integracyjno-rozwojowych przeprowadzono anonimową ankietę wstępną. Wzięło w niej udział 49 młodych osób w wieku od 12 do 15 roku życia oraz 12 dorosłych przedstawicieli środowiska lokalnego (opiekunowie grup, przedstawiciele sektora publicznego) w wieku od 27 do 60 roku życia z terenu gmin Kawęczyn, Kazimierz Biskupi, Olszówka i Powidz. Zrekrutowane osoby to 43 kobiety i 18 mężczyzn.
Anonimowa ankieta miała na celu zebranie opinii dotyczących oczekiwań względem udziału w projekcie oraz oceniła zakres kompetencji uczestników przed rozpoczęciem projektu. Ponad 90% beneficjentów przystąpiło do działań z pełnym zaangażowaniem i dużymi oczekiwaniami. Liczą oni na wysoki poziom oferowanych w projekcie działań. W ocenie własnych kompetencji większość uczestników (50%) przyznało się do niskiego poczucia i świadomości własnej wartości. 66% ujawniło brak pewności siebie. Optymizmem napawa fakt, że 76% osób wykazuje bardzo dużą chęć osiągania i utrzymania celów. To bardzo dobrze rokuje dla uzyskaniu zamierzonych rezultatów projektu. Oceniając kompetencje społeczne, 64% osób wskazało na bardzo niskie, dotychczasowe własne zaangażowanie w sprawy demokracji i społeczności lokalnej. 72% osób wykazało jednak duże pokłady empatii w stosunku do innych członków wspólnoty i deklarowało wysokie umiejętności komunikacyjne w tym aktywne wsłuchiwanie się w potrzeby innych ludzi. 70% osób jest otwartych na nawiązywanie lub podtrzymywanie relacji z innymi mieszkańcami. Większość, bo aż 75% to liderzy, którzy chętnie przejmą rolę przywódców grupy. Natomiast 71% osób chce współdziałać dzieląc się obowiązkami w zgranym zespole. Prawie 60% osób darzy zaufaniem członków wspólnoty lokalnej. Zaufanie do ludzi, ogólnie rzecz biorąc, często traktowane jest jako jedna z podstawowych miar kapitału społecznego. Przyjmuje się, że poziom zaufania do innych ludzi określa (w uproszczeniu) jak dobrze czujemy się w społeczeństwie, w którym żyjemy, jakie są potencjalne możliwości wsparcia i współdziałania w realizacji celów.
Dość nisko wypadła ocena kompetencji dotyczących aktywności publicznej. Większość 59% osób nie posiada umiejętności organizowania aktywności w przestrzeni publicznej i wykazuje brak doświadczenia w  pobudzaniu innych do działań. 64% nie wie jak poszukać rozwiązań problemów lokalnych. Ponad połowa (51%) nie była inicjatorami nowych pomysłów na działania w społeczności lokalnej. W respondentach tkwi jednak potencjał kreatywności, który wykazało 63% osób.
Z pewnością udział w projekcie jest bardzo dobrym krokiem do rozwoju i pobudzenia nowych umiejętności. Uczestnicy będą mieli okazję do przetestowania własnych potrzeb i zainteresowań w kierunku lokalnego życia publicznego i społecznego.

Wykaz przeprowadzonych warsztatów:

10.12.2021 r. (piątek) godz. 14.00
Gminny Ośrodek Kultury w Kazimierzu Biskupim
Plac Wolności 2, 62-530 Kazimierz Biskupi

16.12.2021 r. (czwartek) godz. 14.30
Szkoła Podstawowa w Łubiance, Łubianka 21, 62-641 Olszówka

12.01.2022 r. (środa)  godz. 12.45
Szkoła Podstawowa w Powidzu im. Kompanii Powidzkiej 1918 r.
Park Powstańców Wlkp.1, 62-430 Powidz

14.01.2022 r. (piątek) godz. 14.30
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych 43a
62-704 Kawęczyn

17.01.2022 r. (poniedziałek) godz. 9.00
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych 43a
62-704 Kawęczyn

04.02.2022 r. (piątek) godz. 14.00
Gminny Ośrodek Kultury w Kazimierzu Biskupim
Plac Wolności 2, 62-530 Kazimierz Biskupi

09.02.2022 r. (środa) godz. 14.30
Szkoła Podstawowa w Głębokiem
Głębokie 88, 62-641 Olszówka

21.02.2022 r. (środa)  godz. 12.45
Szkoła Podstawowa w Powidzu im. Kompanii Powidzkiej 1918 r.
Park Powstańców Wlkp.1, 62-430 Powidz

Kaweczyn

Grupa z Kawęczyna

Kazimierz

Grupa z Kazimierza Biskupiego

Olszówka

Grupa z Olszówki

Powidz

Grupa z Powidza