Warsztaty zarządzania projektami – podsumowanie

Warsztaty zarządzania projektami – podsumowanie

W terminie od 17 marca do 2 czerwca 2022 roku zorganizowano i przeprowadzono 16 warsztatów zarządzania projektami w 4 grupach młodzieżowych gmin: Kawęczyn, Kazimierz Biskupi, Olszówka i Powidz, w ramach projektu „Młodzieżowe aktywizacje”. Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG przez Towarzystwo Samorządowe w Koninie w partnerstwie z CWRKDiZ w Koninie.

Młodzież zapoznała się z metodyką PCM, czyli zintegrowanym podejściem do zarządzania projektem. Uczestnicy zdobyli informacje na temat podstaw zarządzania i zapoznali się z koncepcją cyklu życia projektu, narzędziami planowania, najważniejszymi czynnikami jakościowymi, harmonogramem oraz ze strukturą dokumentów. Wykształcili także umiejętności w zakresie realizacji projektów i dowiedzieli się w jaki sposób zastosować omówione techniki i narzędzia w realizacji własnych celów i przedsięwzięć. Teorii towarzyszyły ćwiczenia w grupach.

Wykaz przeprowadzonych warsztatów:

17.03.2022 r. (czwartek) godz. 14.30
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych 43a, 62-704 Kawęczyn

22.03.2022 r. (wtorek) godz. 14.00
Gminny Ośrodek Kultury w Kazimierzu Biskupim
Plac Wolności 2, 62-530 Kazimierz Biskupi

24.03.2022 r. (czwartek) godz. 14.30
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych 43a, 62-704 Kawęczyn

25.03.2022 r. (piątek) godz. 14.30
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych 43a, 62-704 Kawęczyn

29.03.2022 r. (wtorek) godz. 14.00
Gminny Ośrodek Kultury w Kazimierzu Biskupim
Plac Wolności 2, 62-530 Kazimierz Biskupi

31.03.2022 r. (czwartek) godz. 14.30
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych 43a, 62-704 Kawęczyn

05.04.2022 r. (wtorek) godz. 14.00
Gminny Ośrodek Kultury w Kazimierzu Biskupim
Plac Wolności 2, 62-530 Kazimierz Biskupi

07.04.2022 r. (czwartek) godz. 14.00
Gminny Ośrodek Kultury w Kazimierzu Biskupim
Plac Wolności 2, 62-530 Kazimierz Biskupi

08.04.2022 r. (piątek) godz. 14.30
Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza, Ponętów Górny Drugi 44, 62-641 Olszówka

29.04.2022 r. (piątek) godz. 14.30
Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza, Ponętów Górny Drugi 44, 62-641 Olszówka

09.05.2022 r. (poniedziałek) godz. 14.30
Szkoła Podstawowa w Głębokiem, Głębokie 88, 62-641 Olszówka

10.05.2022 r. (wtorek) godz. 14.30
Szkoła Podstawowa w Łubiance, Łubianka 21, 62-641 Olszówka

23.05.2022 r. (poniedziałek) godz. 12.45
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Powidzu
Szkoła Podstawowa im. Kompanii Powidzkiej 1918r.
Park Powstańców Wlkp.1, 62-430 Powidz

26.05.2022 r. (czwartek) godz. 12.00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Powidzu
Szkoła Podstawowa im. Kompanii Powidzkiej 1918r.
Park Powstańców Wlkp.1, 62-430 Powidz

30.05.2022 r. (poniedziałek) godz. 12.45
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Powidzu
Szkoła Podstawowa im. Kompanii Powidzkiej 1918r.
Park Powstańców Wlkp.1, 62-430 Powidz

02.06.2022 r. (czwartek) godz. 13.30
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Powidzu
Szkoła Podstawowa im. Kompanii Powidzkiej 1918r.
Park Powstańców Wlkp.1, 62-430 Powidz

Równolegle została opracowana i uruchomiona ankieta diagnozy środowiska młodzieżowego. Do 20 czerwca mieszkańcy mogą wypełniać ankietę, która pozwoli poznać lepiej potrzeby młodych ludzi i opinie starszych mieszkańców gminy, związane z włączeniem młodzieży w lokalne życie społeczne i publiczne.
Linki do ankiet w zależności od miejsca zamieszkania:
Gmina Kawęczyn: www.profitest.pl/s/47586/oCxkIgcf
Gmina Kazimierz Biskupi: www.profitest.pl/s/47591/fKgmtfW8
Gmina Olszówka: www.profitest.pl/s/47592/uoTcKz41
Gmina Powidz: www.profitest.pl/s/47593/Qkkqfgl9
Dzięki uzyskanym wynikom młodzież wraz z dorosłymi opiekunami i trenerkami, podczas letnich warsztatów, wypracuje pomysły na działania dopasowane do realnych potrzeb.