Ważne spotkanie

Ważne spotkanie

12 lutego odbyło się spotkanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i pracowników biur. Celem było omówienie spraw bieżących i planów działań na 2015 rok. Uwzględniono również jubileusz 25-lecia odrodzenia samorządu terytorialnego w Polsce.

zarzÄ…d

W całym kraju planowane są różne uroczystości i wydarzenia. Towarzystwo Samorządowe w swoich działaniach wpisze się w obchody jubileuszu. Szczególny wymiar będzie miał organizowany po raz 22 Wielkopolski Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym. Realizacja projektu „Moje miejsce” i związane z tym osiągnięcia przyczynią się do włączenia młodych ludzi w codzienne sprawy samorządów lokalnych. W 2015 roku zostanie opracowana strategia i plany działań organizacji do 2020 roku. Przeprowadzimy liczne zbiórki pieniężne na rzecz Funduszu Stypendialnego. Niezwykłą i cenną inicjatywę podjęli członkowie TS z Konina. Prowadzą oni akcję charytatywną pod nazwą „Konińskie Mikołaje”. Polega ona na wyremontowaniu pokojów dzieci pochodzących z uboższych rodzin, których sytuacja życiowa nie pozwala na odpowiednie wyposażenie i warunki do zabawy czy nauki we własnym mieszkaniu. Obecnie remontowany jest już pierwszy pokój. Akcja prowadzona we współpracy z MOPS oraz Urzędem Miejskim w Koninie. Pomysłów na działania i potrzeb jest bardzo wiele, dlatego zgromadzone osoby żywo dyskutowały i dzieliły się doświadczeniami prowadzonych działań w Turku, Kole i w Koninie. Zgodność wszystkich zebranych była następująca aby obierać taki tor działań żeby pomagać i pozostawiać trwałe ślady co będzie służyło społeczności lokalnej.

25lat czerwony mini