Wybory władz wojewódzkich na kadencję 2021 – 2025 r

Wybory władz wojewódzkich na kadencję 2021 – 2025 r

28 maja w  Szkole Podstawowej w Korzeczniku odbył się zjazd wyborczy Towarzystwa Samorządowego. Po otwarciu i wspomnieniu zmarłych członków TS-u odbyło się uroczyste wręczenie Medalu za Zasługi „Praca wytrwała zwycięża wszystko” dla Macieja Dąbrowskiego i Dariusza Racinowskiego.

Prezes Ireneusz Niewiarowski przedstawił sprawozdania za pięcioletnią działalność oraz za 2020 r., którego zatwierdzenie przez delegatów wynika z ustawowego obowiązku wszystkich organizacji pożytku publicznego. Sprawozdania finansowe zaprezentował Waldemar Tubacki, członek Komisji Rewizyjnej. Delegaci zgodnie zaakceptowali wszystkie sprawozdania udzielając absolutorium dla ustępujących Zarządu Wojewódzkiego i Prezesa. Następnie dokonano wyboru nowych władz. I tak prezesem ponownie został Ireneusz Niewiarowski, członkami zarządu: Maciej Dąbrowski, Ireneusz Kolenda, Żanetta Matlewska, Bartosz Mikołajczyk, Jan Nowak, Maria Nowak, Tadeusz Słodkiewicz (wkrótce ukonstytuowanie) oraz członków Komisji Rewizyjnej: Mirosław Mękarski, Dariusz Racinowski, Waldemar Tubacki. Komisja ukonstytuowała się wybierając na przewodniczącego Waldemara Tubackiego.
W dyskusji poruszano m.in. temat sprawiedliwej transformacji Wielkopolski Wschodniej, zbliżających się zawodów „Bieg Europejski. Piknik Patriotyczno-Sportowy” oraz działalność przywracającą pamięć o bohaterach lokalnych z ostatnich stuleci.

SPRAWOZDANIE

DSC 0006
DSC 0005
DSC 0010
DSC 0011
zd4
zd3
zd1