Wybory władz wojewódzkich

Wybory władz wojewódzkich

17 czerwca w Świetlicy Wiejskiej w Kowalach Księżych (gmina Turek) odbył się zjazd sprawozdawczo-wyborczy. Uczestniczyło w nim 46 delegatów Towarzystwa Samorządowego z powiatów kolskiego, konińskiego i tureckiego. W trakcie zjazdu wojewódzkiego wyłoniono nowe władze. 

Prezesem ponownie został Ireneusz Niewiarowski. W skład zarządu weszli: Maciej Dąbrowski, Ireneusz Kolenda, Maria Nowak, Jan Nowak, Andrzej Nowak, Mirosław Mękarski i Tadeusz Słodkiewicz. Powołano również komisję rewizyjną: Karol Lewandowski, Katarzyna Szczap i Waldemar Tubacki. Omówiono również działania TS w ciągu minionych 4 lat, a także wysłuchano prezentacji Macieja Dąbrowskiego na temat gospodarki wodnej i zapobiegania skutkom suszy w subregionie konińskim. Podjęto również stosowną UCHWAŁĘ w tej sprawie.

SPRAWOZDANIE

numer 2
numer 3
numer 4
numer 5
numer 6
numer 7
numer 8
numer 9
numer 10
numer 11 skrut
numer 12 uchwal
numer 13
numer 14
numer 15