Wyniki konsultacji społecznych Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty

Wyniki konsultacji społecznych Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty

Rok 2017 był wyjątkowy pod względem dużej ilości opadów w całej Polsce w tym także w subregionie konińsko-turecko-kolsko-słupeckim, czym odróżniał się zdecydowanie od lat poprzednich a szczególnie od 2016 roku.

Jednak to w 2017 roku odbywały się konsultacje społeczne Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty organizowane przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Zespół ds. gospodarki wodnej i ochrony środowiska Towarzystwa Samorządowego brał czynny udział w prowadzonych konsultacjach poprzez osobiste uczestnictwo w spotkaniach a także zgłoszone i uwzględnione wnioski. Z naszego terenu w konsultacjach wzięli jeszcze udział: Urząd Gminy w Babiaku, Gmina Kłodawa, Urząd Gminy w Kramsku, Gmina Przedecz, Urząd Gminy w Rzgowie, Powiat kolski oraz Kleczewskie Towarzystwo Promocji i Rozwoju. Całość opracowania pod linkiem:

http://www.poznan.rzgw.gov.pl/images/susza/susza_przyjeta/Podsumowanie_przyjete.pdf

58 

24 

Pan Maciej Dąbrowski  Zespół ds. gospodarki wodnej i ochrony środowiska Towarzystwa Samorządowego 

Organizacja pozarządowa 

Projekt Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty 

1. Wniosek o przyspieszenie realizacji zdań zawartych w obowiązującym „Programie Małej Retencji Wodnej na terenie województwa wielkopolskiego na lata 2016-2030” dla wskazanego obszaru Wielkopolski Wschodniej.

107 

24 

Pan Maciej Dąbrowski – Towarzystwo Samorządowe 

Organizacja pozarządowa 

Projekt Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty

1. Rozdział 7/podrozdział 7.1/ Wspomaganie naturalnej retencji (działania inwestycyjne) poprzez powiększenie i wykorzystanie dyspozycyjnych zasobów wodnych należy prowadzić, w pierwszej kolejności, w obszarach powiatu konińskiego, kolskiego, tureckiego i słupeckiego, tj. południowo-wschodniej części JCWPd GW650043, północnej części zlewni bilansowej  P06 oraz wschodniej i środkowej części zlewni bilansowej P07 poprzez przyspieszenie zadań planowanych w Programie Małej Retencji Wodnej na terenie Województwa Wielkopolskiego na lata 2016-2030.