Wyróżniono ludzi przełomu

Wyróżniono ludzi przełomu

Konferencję „Od Solidarności do Wolności” zorganizowało wczoraj w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie Towarzystwo Samorządowe. W trakcie spotkania podsumowano ostatnie 40 lat historii, ale przede wszystkim odznaczono ludzi zaangażowanych w budowę Wolnej Polski. Jako przewodniczący Komitetu Obywatelskiego w województwie konińskim gości powitał Ireneusz Niewiarowski, Prezes TS.

medal

– Chcemy dziś podziękować ludziom, którzy budowali wolną Polskę. W 1989 roku byli to ludzi głównie związani z Komitetami Obywatelskimi. Działania te rozpoczęliśmy w ubiegłym roku.  Razem z Komisją Europejską, przedstawicielstwo w Polsce  zorganizowaliśmy cykl spotkań  na ten temat. W ich trakcie wręczyliśmy medale ludziom samorządu, liderom lokalnym, pracownikom samorządowym, sportowcom, ale też ludziom kultury czy edukacji.  Chcemy to kontynuować dlatego w tym roku wyróżniliśmy już sołtysów, a dziś medale otrzyma kolejna grupa działaczy – trzon Komitetów Obywatelskich i pierwszego samorządu – powiedział I. Niewiarowski.
Jako gość specjalny wystąpił Andrzej Porawski. A. Porawski to wieloletni dyrektor biura Związku Miast Polskich, działacz samorządowy, członek „Solidarności” i delegat na I Krajowy Zjazd Delegatów w Gdańsku, przewodniczący Komitetu Obywatelskiego w województwie poznańskim, radny i członek zarządu miasta Poznania I kadencji odrodzonego samorządu.
– Warto pamiętać o tym, że w 1989 roku wygraliśmy wybory i mogliśmy sami pracować nad ustawą o samorządzie terytorialnym. W pierwszych wyborach samorządowych wybrano 53 tysiące radnych, z czego 29 tysięcy to byli członkowi KO, 20 tysięcy radni niezależni i tylko kilka tysięcy partyjnych – powiedział Andrzej Porawski.
Elżbieta Siudaj – Pogodska, aktywna działaczka Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” i delegat do sejmiku samorządowego województwa konińskiego, wspomniała o konkursie wiedzy o samorządzie terytorialnym, który TS prowadził przez wiele lat. – Z tego konkursu narodziło się wielu wójtów, burmistrzów, prezydentów – dodała.
Konferencja była przede wszystkim okazją do podziękowania ludziom zaangażowanym w budowę Wolnej Polski.  Wręczono medale osobom aktywnym w czasach „przełomu” (Komitet Obywatelski „Solidarność”, wybory parlamentarne 1989, wybory samorządowe 1990).
Przed wręczeniem medali Ireneusz Niewiarowski wrócił do 1989 roku.
– Zbieramy 120 tysięcy podpisów i wygrywamy wybory. Możemy budować wolną Polskę. Dziś chcemy docenić ludzi, dzięki którym stało się to możliwe – dodał Prezes TS.
W imieniu odznaczonych wypowiedział się Stanisław Tamm. W 1991 roku został wicewojewodą konińskim, a w 1997 roku objął stanowisko wojewody.
– Nasze pokolenie doprowadziło do wolnej Polski, ale co ważne, potrafiło ją dobrze zagospodarować – powiedział S. Tamm
Konferencję uświetnił występ Filipa Pacześnego. Ucznia Państwowej Szkoły Muzyczne I i II stopnia im. I. J. Paderewskiego w Koninie w klasie fortepianu Danuty Gościńskiej.  Od października 2018 r.  Filip należy do grona stypendystów  Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci pod Honorowym Patronatem Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser – Dudy.OSOBY ODZNACZONE PRZEZ TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE ZA ZASŁUGI NA RZECZ WOLNOŚCI

1.    Andrzej Arendarski
Polityk i działacz gospodarczy, doktor nauk humanistycznych, poseł ziemi konińskiej na Sejm X i I kadencji z ramienia Komitetu Obywatelskiego, minister współpracy gospodarczej z zagranicą w rządzie Hanny Suchockiej, wieloletni prezes Krajowej Izby Gospodarczej.

2.    Roman Byczyk
Przewodniczący Osiedlowego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” „Zatorze”. Wieloletni Prezes Konińskiej Izby Gospodarczej.

3.    Wojciech Chojnowski
Członek Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Babiaku. Od 1990 roku Wójt gminy Babiak z ramienia Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”.

4.    Józef Chudy
Członek Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Kłodawie. Burmistrz Miasta i Gminy Kłodawa I kadencji odrodzonego samorządu.

5.    Włodzimierz Fraszczyk
Od 1990 roku Wójt gminy Olszówka popierany przez Komitet Obywatelski „Solidarność” . Delegat do sejmiku samorządowego województwa konińskiego. Przewodniczący II kadencji Sejmiku.

6.    Czesława Gutkowska-Kicińska
Burmistrz miasta Koła I kadencji odrodzonego samorządu wybrana do rady z  ramienia Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”.

7.    Andrzej Gwóźdź
Delegat do sejmiku samorządowego województwa konińskiego. organizator związku NSZZ RI „Soli¬darność” w gminie Kramsk i jego przewodniczący. Przewodniczący i założyciel Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”. Wójt gminy Kramsk I kadencji odrodzonego samorządu.

8.    Roman Jakubowicz
Członek NSZZ RI „So¬lidarność” z terenu gminy Rzgów. Radny w pierwszej kadencji odrodzonego samorządu w gminie Rzgów z listy Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”. Wieloletni przewodniczący rady gminy Rzgów.

9.    Karol Janicki
Członek Prezydium Wojewódzkiego Komitetu NSZZ RI „Soli¬darność”. Wice-przewodniczący zarządu i współzałożyciel gminnego NSZZ RI „Soli¬darność” w Kole. W okresie stanu wojennego wspomagał rodziny internowanych. Był jednym z dziewięciu członków Prezydium Tajnej Tymczasowej Rady Rolników. Członek prezydium Komitetu Obywatelskiego w Kole. Przewodniczącym rady gminy Koło z listy Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”. Delegat Sejmiku Samorządowego Województwa Konińskiego.

10.    Ireneusz Kamiński
Działacz Komitetu Obywatelskiego w gminie Grodziec. Od wiosny 1990 roku jego przewodniczący. Organizował kampanię wyborczą w 1989 roku i kampanię wyborczą do samorządu gminy Grodziec. Delegat do sejmiku samorządowego województwa konińskiego.

11.    Kazimierz Kot
Członek zarządu tajnej Tymczasowej Rady Rolników „Solidarność” w Koninie. Przewodniczący Tymczasowej Rady Gminnej „Solidarność” w gminie Koło. Aktywny działacz Dusz¬pasterstwa Rolników oraz Tajnej Rady NSZZ RI „Solidarność”. Delegat Sejmiku Samorządowego Województwa Konińskiego. Delegat na spotkaniu Komitetów Obywatelskich w Warszawie.

12.    Paweł Kotlarski
Więzień polityczny w latach 80. Od 1981 roku członek NZS. W latach 1983–1989 działał w niezależnym ruchu wydawniczym. 1989-1990 wiceprzewodniczący TZR NSZZ „Solidarność” w Koninie. Współzałożyciel Wojewódzkiego Komitetu Obywatelskiego „S”, później związany z Miejskim Komitetem Obywatelskim. Od 1990 roku stał na czele Porozumienia Komitetów Obywatelskich Ziemi Konińskiej współpracujących z Zarządem Regionu NSZZ „Solidarność”.

13.    Przemysław Kowalski
Przewodniczący  NSZZ RI „Solidarność” w Pyzdrach. Współorganizator Komitetu Obywatelskiego „S” w Pyzdrach i członek jego zarządu. Był także jednym z założycieli czasopisma wydawanego przez KO – „Echo Pyzdr”. W roku 1990 wybrany został burmistrzem miasta Pyzdry.

14.    Czesław Krawczyk
Od 1990 roku radny i wieloletni przewodniczący rady w gminie Grabów z ramienia Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”. Delegat Sejmiku Samorządowego Województwa Konińskiego. Przewodniczący Gminnego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Grabowie.

15.    Wacław Kurpik
W 1990 roku przewodniczący rady w Kłodawie z ramienia Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”. Aktywny działacz Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Kłodawie.

16.    Józef Lebiedziński
Przewodniczący Zarządu Gminnego NSZZ RI „Solidarność”. Przewodniczący Gminnego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Starym Mieście. W roku 1990 wybrany radnym gminy Stare Miasto.

17.    Andrzej Miążkiewicz
Organizator związku zawodowego NSZZ RI „Solidarność” na terenie gminy Strzałkowo. Był członkiem Zarządu Wojewódzkiego Związku, a od 1981 roku wybrany został jego przewodniczącym. Członek WKO „S” w Koninie i Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w gminie Strzałkowo. W 1989 roku był mężem zaufania w komisji wyborczej w Rychwale.

18.    Grzegorz Musidlak
Internowany w stanie wojennym. Członek Niezależnego Zrzeszenia Studentów, działacz struktur podziemnych. Przewodniczący Gminnego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Witkowie.

19.    Halina Nagler
Współorganizator pierwszej w woj. konińskim komisji zakładowej NSZZ „Solidarność”. W ramach działalności Komitetu Obywatelskiego zbierała między innymi podpisy pod listami poparcia kandydatów solidarnościowych oraz agitowała na ich rzecz.

20.    Marek Naglewski
W 1990 roku kierownik Urzędu Rejonowego w Turku oraz radny Rady Miejskiej w Turku. Radny i starosta powiatu tureckiego. W latach 1990–1997 wojewoda koniński. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

21.    Jan Nowak
Członek Komitetu Obywatelskiego. Organizował i prowadził spotkania z kandydatami do Sejmu i Senatu. Od 1990 roku wójt gminy Kawęczyn. Delegat do sejmiku samorządowego województwa konińskiego.

22.    Andrzej Nowak
Od 1990 roku działacz Komitetu Obywatelskiego w gminie Kramsk. Z ramienia Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” wybrany radnym w pierwszej kadencji odrodzonego samorządu i przewodniczący Rady Gminy Kramsk. Obecnie Wójt Kramska.

23.    Maria Nowak
Od jesieni 1989 roku rozpoczęła działalność w strukturach NSZZ RI „Solidarność” a następnie Komitecie Obywatelskim „Solidarność” w gminie Kłodawa. (Najmłodsza) radna z  listy Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” i członek zarządu gminy Kłodawa.

24.    Michał Owczarek
Członek Gminnego Koła Obywatelskiego „Solidarność” w Ostrowitem. Z jego listy uzyskał mandat radnego i został wybrany wiceprzewodniczącym rady gminy. Delegat i przewodniczący Sejmiku Samorządowego Województwa Konińskiego. Był członkiem Krajowego Sejmiku Samorządowego.

25.    Andrzej Porawski
Działacz samorządowy, członek „Solidarności” i delegat na I Krajowy Zjazd Delegatów w Gdańsku, przewodniczący Komitetu Obywatelskiego w województwie poznańskim, radny i członek zarządu miasta Poznania I kadencji odrodzonego samorządu. Wieloletni dyrektor biura Związku Miast Polskich.

26.    Jan Radzimski
Działacz Komitetu Obywatelskiego w Turku. W 1990 roku wybrany radnym miasta Turek i delegatem do sejmiku samorządowego województwa konińskiego. Radny powiatowy. Powiatowy lekarz weterynarii.

27.    Roman Rybacki
Członek Komitetu Obywatelskiego w Turku i współzałożyciel oraz delegat do Wojewódzkiego Komitetu Obywatelskiego w Koninie. W 1990 roku wybrany został burmistrzem miasta Turek z  listy Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”.

28.    Leonard Sarnociński
Od 1980 roku członek NSZZ RI „Solidarność” w gminie Sompolno i przewodniczącym koła w Sycewie. W roku 1989 zaangażowany w odbudowę struktur związkowych i tworzenie Miejsko-Gminnego Komitetu Obywatelskiego „S”. Organizował kampanię wyborczą do samorządu.

29.    Marian Selewski
W roku 1980 organizował struktury gminne NSZZ RI „Solidarność” zostając ich przewodniczącym. Po zakończeniu stanu wojennego aktywnie działał w Duszpasterstwie Rolników w Koninie. Był członkiem prezydium Tymczasowej Wojewódzkiej Rady Rolników. Był współzałożycielem Komitetu Obywatelskiego, z którego ramienia kandydował do samorządu w 1990 r. uzyskując mandat radnego w gminie Tuliszków. Delegat do sejmiku samorządowego województwa konińskiego.

30.    Andrzej Sipowicz
Przewodniczący za¬rządu gminnego NSZZ RI „Solidar¬ność” w Ostrowitem. Członek prezydium Związku. Aktywnie zabiegał o powstanie Izb Rolniczych. Zastępca Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Poznaniu.

31.    Elżbieta Siudaj-Pogodska
Przewodnicząca Rady Miasta Konina w drugiej kadencji odrodzonego samorządu. Aktywna działaczka Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” i delegat do sejmiku samorządowego województwa konińskiego.

32.    Zofia Sochacka
Internowana w stanie wojennym. Aktywna działaczka NSZZ „Solidarność” od roku 1980 r.  W roku 1989 włączyła się w działalność Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Kole.

33.    Wacław Szklarz
Od 1980 roku członek NSZZ „Solidarność”. W 1989 roku został członkiem Gminnego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Skulsku. Kandydował do rady gminy w 1990 roku i uzyskał mandat. Został wybrany wójtem gminy oraz delegatem do sejmiku samorządowego. Był członkiem prezydium Sejmiku Samorządowego Województwa Konińskiego.

34.    Stanisław Tamm
W 1991 roku został wicewojewodą konińskim a w 1997 roku objął stanowisko wojewody. Po reformie administracyjnej pełnił funkcję II wicewojewody wielkopolskiego, a w latach 2000–2001 sprawował urząd wojewody. Obecnie sekretarz Miasta Poznań.

35.    Kazimierz Warszewski
W latach osiemdziesiątych działacz „Solidarności” Rolniczej w gminie Kawęczyn. Od 1989 roku członek Komitetu Obywatelskiego.  Radny I kadencji odrodzonego samorządu z ramienia Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Kawęczynie.

36.    Marek Waszkowiak
Przewodniczący Miejskiego Komitetu Obywatelskiego w Koninie. Pierwszy Prezydent Konina odrodzonego samorządu z ramienia Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”. Senator IV i VI kadencji. Rektor Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich w Koninie.

37.    Remigiusz Zasada
Działacz NSZZ RI „Solidarność” w woj. Konińskim. Założyciel koła związku w Żarowie, był wiceprzewodniczącym ZG NSZZ RI „Solidarność”. Działał w strukturach Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników. Później włączył się w działalność Duszpasterstwa Rolników, zawiązanego w Kłodawie. W 1990 r. wybrany został burmistrzem miasta Przedecz.

60945920 2057236971053894 1763909580607193088 n
60976167 576197966202251 1004812722795184128 n
60802396 1370532029755917 4638602780334882816 n
60924510 382843535907561 4360338111289360384 n