Wystartowała Młodzieżowa Rada Miejska w Golinie

Wystartowała Młodzieżowa Rada Miejska w Golinie

Zaczęli jak „dorośli” radni: od zaświadczeń o wyborze, ślubowania i wyborów. Otrzymali też sporo rad i deklaracje wsparcia od władz lokalnych. Teraz czas na własną drogę. W jakim kierunku pójdzie Młodzieżowa Rada Miejska w Golinie?

W wyniku wyborów do MRM wybranych zostało 15 radnych w wieku 13-17 lat z golińskich podstawówek i szkół średnich. Na pierwszej sesji w poniedziałek 16 kwietnia br. w sali narad Urzędu Miejskiego w Golinie odnotowano 100% frekwencję. Do wyboru przewodniczącego MRM sesję prowadził Burmistrz Goliny Mirosław Durczyński, a młodzi przed przystąpieniem do wykonywania mandatu złożyli ślubowanie: „Ślubuję uroczyście obowiązki radnego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Golinie sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie”. Natomiast z rąk Przewodniczącego Rady Miejskiej w Golinie Wojciecha Wojdyńskiego, otrzymali potwierdzenia wyboru do rady.

Przypomnijmy, że pomysłodawcami powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej było dziesięciu uczestników projektu Towarzystwa Samorządowego „Młodzieżowe inspiracje”, którzy jesienią 2017 roku złożyli wniosek o powołanie tego organu w Golinie. Już 28 grudnia 2017 r. radni Rady Miejskiej w Golinie podjęli jednogłośnie uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Golinie. W lutym Burmistrz wydał zarządzenie w sprawie przeprowadzenia w dniu 15 marca 2018 r. wyborów na I kadencję (2018 – 2020). Jego wynikiem było wyłonienie 15 młodych radnych. Na opiekunów wyznaczył panie: Grażynę Sędziak i Justynę Sieczkowską.Podczas inauguracyjnej sesji młodzi wybrali Prezydium, do którego kandydowało 7 osób. Przewodniczącym został Jakub Łukomski, I Wiceprzewodniczący to Daniel Lewiński, II Wiceprzewodniczący – Alan Tomczak oraz Sekretarz Hanna Strzelczyk. Młodzieżowi radni podjęli uchwałę o powołaniu Rady Programowej, która będzie organem doradczym, a jej skład stanowią 4 osoby – inicjatorzy powołania MRM: Krystian Bobrowski, Kacper Lonc, Wiktor Lonc i Agata Sieczkowska. Rolą rady będzie wspieranie zarówno w kreowaniu pomysłów jak i w bieżących działaniach.

Na zakończenie spotkania swoje słowa do młodych radnych skierował Burmistrz Mirosław Durczyński, który nie krył zadowolenia z rysujących się perspektyw współpracy. Powiedział, że bardzo cieszy się z tej oczekiwanej przez niego inicjatywy młodych, która jest ich decyzją co dobrze rokuje na przyszłość. Miłe słowa padły z ust Przewodniczącego Rady Wojciecha Wojdyńskiego i Wiceprzewodniczącej Rady Anny Kapturskiej. Były to gratulacje pomysłu oraz szczere deklaracje współpracy, wsparcia i sympatii. Zarówno Burmistrz jak i radni chcą dzielić się władzą lokalną dla dobra i rozwoju gminy poprzez konsultowanie różnych decyzji związanych z zagospodarowaniem gminy, organizacją imprez i uroczystości. To niezwykle miły początek. Zapytany o plany Przewodniczący MRM Jakub Łukomski odpowiedział: „w najbliższej przyszłości zamierzamy organizować spotkania, gdzie będziemy integrować się oraz pozyskiwać wiedzę o funkcjonowaniu samorządu, ale również zdobywać nowe kompetencje np. pobudzanie kreatywności, wystąpienia publiczne, skuteczna komunikacja, przywództwo w grupie, myślenie projektowe i wiele innych. Aby przystąpić do działań musimy uzgodnić powołanie zespołów tematycznych: do spraw promocji, kultury, edukacji, ochrony środowiska itp… Oczekuję na pomysły wszystkich radnych, zbierzemy je wszystkie na spotkaniu „burzo mózgowym”. Liczy się każdy głos i propozycja. Wszystko będziemy ustalać wspólnie”.Podkreślił również rolę promocji i konieczność założenia facebooka oraz strony internetowej MRM. Wszystko po to, aby zaistnieć w świadomości mieszkańców, a następnie potwierdzić czynami obecność. Już teraz zarówno dorośli jak i młodzi radni zwracają się do wszystkich mieszkańców gminy Golina o wywieszenie flag 2 maja, czyli w Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polski.

Zapraszamy do zainteresowania i współpracy młodzieżowe rady z całego kraju.

mrm 1
mrm 2
mrm 3
mrm 5
mrm 6
mrm 7