Zachęcamy do lektury publikacji „Ochrona i kształtowanie zasobów wodnych na terenach wiejskich”

Zachęcamy do lektury publikacji „Ochrona i kształtowanie zasobów wodnych na terenach wiejskich”

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa w ramach projektu  dofinansowanego przez NFOŚiGW wydała publikację pt. „Ochrona i kształtowanie zasobów wodnych na terenach wiejskich”.

To użyteczne kompendium wiedzy dla lokalnych samorządów, na których spoczywa faktyczny obowiązek i odpowiedzialność za rozwiązanie problemów związanych z gospodarką wodną i  wodno-ściekową.
Opracowanie przybliża kwestie związane z ochroną zasobów wodnych na terenach wiejskich, w tym  rolę naturalnych metod retencjonowania wody, ochrony przeciwpowodziowej i ograniczenia suszy w rolnictwie.
Zespół ekspertów praktyków, reprezentujących różne ośrodki naukowe i różne metody doświadczalne, promuje w książce innowacyjne rozwiązania w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej oraz ochrony wód powierzchniowych, przytaczając praktyczne przykłady skutecznego ich zastosowania. 
Publikację uzupełnia suplement Ministerstwa Środowiska stanowiący wprowadzenie do nowego Prawa wodnego, które zacznie niebawem obowiązywać. 
Książka w wersji drukowanej trafiła do wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich.

okladka wodna

„Ochrona i kształtowanie zasobów wodnych na terenach wiejskich”