Zapraszamy do udziału w V edycji konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”

Zapraszamy do udziału w V edycji konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”

Drodzy mieszkańcy wsi, liderzy, sołtysi, samorządowcy, 

serdecznie zapraszamy do udziału w V edycji konkursu pn. „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”, skierowanego do sołectw z terenu województwa wielkopolskiego. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów przy współpracy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w partnerstwie z Towarzystwem Samorządowym.

aktualna stopka

Celem konkursu jest promowanie najlepszych i najciekawszych projektów finansowanych w ramach funduszu sołeckiego oraz identyfikacja najbardziej aktywnych mieszkańców terenów wiejskich, którzy pracują na rzecz społeczności lokalnej. Pragniemy dostrzegać i docenić tych, którzy są aktywni, mają pomysły i chcą się nimi dzielić.

Ocenie podlegają dwie kategorie:

I. Najciekawszy projekt sfinansowany ze środków funduszu sołeckiego

II. Najaktywniejszy mieszkaniec wsi.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest prawidłowe i terminowe złożenie formularza zgłoszeniowego w biurze Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, ul. Zofii Urbanowskiej 8, 62-500 Konin.

Ostateczny termin przyjmowania formularzy upływa w dniu 26 maja 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Dokumenty konkursowe dostępne są na stronach internetowych:

www.funduszesoleckie.eu

www.kss.org.pl

www.wielkopolskie.ksow.pl

Dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają pracownicy Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów:

Joanna Kukulska, tel. 797 901 115, e-mail: j.kukulska@kss.org.pl

Grażyna Sędziak, tel. 797 901 112, e-mail: biuro@wss.konin.pl

W tej edycji planowane są dla laureatów konkursu nagrody finansowe, które zostaną wręczone podczas konferencji finałowej w dniu 9 lipca 2017 r. w Licheniu. Zgłoszone inicjatywy zostaną zaprezentowane na naszym serwisie www.funduszesoleckie.eu.

Załączniki:

1. Regulamin konkursu

2. Formularz zgłoszeniowy

3. Zgoda mieszkańca na udział w konkursie

4. Oświadczenie autora zdjęć

5. Ankieta ewaluacyjna

Serdecznie zapraszamy do korzystania ze wsparcia KSOW, zachęcając jednocześnie do  zarejestrowania się jako Partner KSOW. Więcej informacji na portalu internetowym http://ksow.pl

Strona internetowa Komisji Europejskiej dotyczącej EFRROW:

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_pl