Zapraszamy do udziału w VI edycji konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”

Zapraszamy do udziału w VI edycji konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”

 Drodzy mieszkańcy wsi, liderzy, sołtysi, samorządowcy z terenu województwa wielkopolskiego 

serdecznie zapraszamy i zachęcamy do udziału w VI edycji konkursu pn. „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”, skierowanego do sołectw z terenu województwa wielkopolskiego. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów przy współpracy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego. 

KSS papier firmowy stopka2018 cz2

Celem konkursu jest promowanie najlepszych i najciekawszych projektów finansowanych w ramach funduszu sołeckiego oraz identyfikacja najbardziej aktywnych mieszkańców terenów wiejskich, którzy pracują na rzecz społeczności lokalnej. Pragniemy dostrzegać i docenić tych, którzy są aktywni, mają pomysły i chcą się nimi dzielić. 

Ocenie podlegają dwie kategorie: 

I. Najciekawszy projekt sfinansowany ze środków funduszu sołeckiego. 

II. Najaktywniejszy mieszkaniec wsi.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest prawidłowe i terminowe złożenie formularza zgłoszeniowego w biurze Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, ul. Zofii Urbanowskiej 8, 62-500 Konin. 

Ostateczny termin przyjmowania formularzy upływa w dniu 30 maja 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Dokumenty konkursowe dostępne są na stronach internetowych: 

www.funduszesoleckie.eu

www.kss.org.pl

Dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają pracownicy Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów:

Joanna Kukulska, tel. 797 901 115, e-mail: j.kukulska@kss.org.pl

Grażyna Sędziak, tel. 797 901 112, e-mail: biuro@wss.konin.pl

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród laureatom konkursu nastąpi w dniu 1 lipca 2018 r. w Licheniu, podczas konferencji „Wiejska Polska”. 

Zgłoszone inicjatywy zostaną zaprezentowane na naszym serwisie www.funduszesoleckie.eu

Załączniki:

1.Regulamin konkursu

2.Formularz zgłoszeniowy

3.Zgoda mieszkańca na udział w konkursie

4.Oświadczenie autora zdjęć

5.Ankieta ewaluacyjna

Serdecznie zapraszamy do korzystania ze wsparcia KSOW, zachęcając jednocześnie do  zarejestrowania się jako Partner KSOW. Więcej informacji na portalu internetowym http://ksow.pl

Strona internetowa Komisji Europejskiej dotyczącej EFRROW: 

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_pl