Zapraszamy na debaty

Zapraszamy na debaty

W związku z realizacją projektu pn. „Moje miejsce”, finansowanego z Funduszy EOG w ramach programu „Obywatele dla demokracji”, uprzejmie zapraszamy na debaty podsumowujące projekt w dniach od 7 do 21 października 2015 r. zgodnie z załączonym harmonogramem.
Zachęcamy do udziału aby poznać szczegóły wypracowanych przez młodzież pomysłów oraz szanse na ich realizacje przez władze samorządowe. Z pewnością jest to wydarzenie ważne i niezwykłe oraz okazja realnego wpływu młodych mieszkańców na kształt lokalnego otoczenia.

tytul Moje miejsce

harmonogram debat