Zjazd Delegatów Towarzystwa Samorządowego w powiecie kolskim

Zjazd Delegatów Towarzystwa Samorządowego w powiecie kolskim

24 maja 2016 roku w Grzegorzewie odbył się powiatowy zjazd Towarzystwa Samorządowego. Gościem zjazdu był Prezes zarządu wojewódzkiego Pan Ireneusz Niewiarowski. Obradom zjazdu przewodniczył Karol Lewandowski. Spotkanie wielu przedstawicieli z różnych gmin było także okazją do dyskusji o kierunkach rozwoju stowarzyszenia na najbliższe lata i jego funkcjonowania w życiu samorządowym. Delegaci przyjęli przedstawione przez prezesa Józefa Chudego sprawozdanie za lata 2012-2016 udzielając absolutorium ustępującemu zarządowi.

W wyborczej części zjazdu dokonano wyboru władz struktur powiatowych stowarzyszenia. Prezesem została Magdalena Fabiniak a do zarządu powiatowego wybrani zostali; Wojciech Chojnowski (Babiak), Romuald Czernicki (Babiak), Karol Lewandowski (Koło), Ewa Ochędalska (Kłodawa), Anna Szołajska (Kłodawa), Andrzej Sikorski (Grzegorzew).
Do składu powiatowej komisji rewizyjnej wybrano: Jolanta Wolanowska (Grzegorzew), Magdalena Godawa (Kłodawa) oraz Andrzej Majewski (Przedecz).
Na zjeździe wojewódzkim Towarzystwa Samorządowego, który odbędzie się 17 czerwca 2016 r. w Kowalach Księżych będzie reprezentacja 15 delegatów z powiatu kolskiego.

zjkolo2
zjkolo3
zjkolo4
zjkolo5