Zjazd delegatów w Grzegorzewie

Zjazd delegatów w Grzegorzewie

30 czerwca w Świetlicy Wiejskiej w Grzegorzewie obradowali na zjeździe delegatów członkowie TS. Zjazd związany był z obowiązkiem zatwierdzenia rocznego sprawozdania merytorycznego i finansowego organizacji pożytku publicznego za 2016 rok.

Był również okazją do wprowadzenia drobnych korekt w statucie organizacji, aby dostosować go do obowiązującego prawa po ostatniej nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zachęcamy do zapoznania się z działalnością przedstawioną w sprawozdaniu.

zj 02
zj 03
zj 04
zj 05
zj 06
zj 08
zj 09
zj 10