Zjazd powiatowy w Koninie

Zjazd powiatowy w Koninie

23 maja spotkali się członkowie TS z regionu konińskiego. Celem było podsumowanie działań za lata 2012-2016 oraz wybór władz powiatowych.  W trakcie spotkania prezes Waldemar Tubacki przedstawił obecnym sprawozdanie. Warto zaznaczyć, że w ciągu ostatnich czterech lat liczba członków wzrosła do 178. Pojawiło się kilka nowych inicjatyw a członkowie włączali się w następujące działania:

• Fundusz Stypendialny,
• Pogotowie Św. Mikołaja,
• akcja 1%,
• Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020 we współpracy Bankiem Żywności w  Koninie,
• Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym,
• WOŚP,
• imprezy organizowane przez Koniński Klub Biegacza „Aktywni Konin”,
• upamiętnienie 150. rocznicy Powstania Styczniowego w 2013 – inicjatywy i działania: konkursy dla młodzieży, udział w uroczystościach gminnych,
• pomoc w zebraniu dokumentacji w celu przygotowania publikacji z okazji 20-lecia TS.
Warto podkreślić aktywność Koła Gminnego w Sompolnie gdzie podjęło współpracę z IPN dotyczącą losów żołnierzy wyklętych.
Natomiast od 2015 roku z inicjatywy członkiń TS w Koninie rozpoczęły działalność „Konińskie Mikołaje”. Projekt polega na pomocy najuboższym konińskim rodzinom poprzez remont pokoi dziecięcych. Do akcji włączyło się także miasto Konin oraz firmy prywatne. Więcej informacji na www.mikolaje.konin.pl
W powiecie konińskim powstał Zespół Konsultacyjny w projekcie „Aglomeracja Konińska” w którym przedstawicielem TS został wiceprezes Tadeusz Słodkiewicz.
W kwietniu 2014 r. w TS rozpoczęto przygotowania do wyborów samorządowych i podjęto wstępne uzgodnienia organizacyjne, a w sierpniu po raz szósty od 1994 r.  został utworzony Komitet Wyborczy TS, który przedstawił 44 kandydatów do Rady Powiatu. Ostateczne wyniki wyborów samorządowych to 3 radnych powiatowych (Andrzej Nowak Henryk Kryk i Andrzej Malak), 2 wójtów członków TS (Andrzej Operacz i Grzegorz Matuszak) oraz radni gminni.
Ponadto członkowie TS w 2014 r. włączyli się aktywnie w obchody 25-lecia Wolnej Polski. Dnia 29 maja 2014 r. w auli PWSZ w Koninie uczestniczyli w konferencji historycznej pt. „Ku Wolności” z udziałem prof. Jerzego Buzka i Władysława Frasyniuka. Podczas obchodów 25 lat Samorządności m. in. rozpowszechniali wydaną przez Kancelarię Prezydenta RP broszurę „25 lat Samorządności”.
W latach 2014/2015 na terenie powiatu konińskiego realizowany był projekt „Moje miejsce” przeznaczony dla młodzieży gimnazjalnej. Członkowie uczestniczyli w debatach publicznych w gminach Skulsk, Rychwał i Golina.
Konińskie członkinie od 2015 roku włączają się w działania związane z promocją Konińskiego Budżetu Obywatelskiego. Z ich inicjatywy powstał też realizowany w 2016 roku projekt „Zdolna Wielkopolska”.
W 2016 roku Zarząd Powiatowy TS w Koninie podjął decyzję o powołaniu w ramach Towarzystwa Samorządowego Zespołu ds. gospodarki wodnej i ochrony środowiska. Grupę założycielską tworzą: Maciej Dąbrowski, Henryk Kryk, Jacek Wysocki.
W trakcie zjazdu dokonano wyboru nowych władz Towarzystwa. Prezesem został Tadeusz Słodkiewicz, natomiast członkami zarządu: Waldemar Tubacki, Grzegorz Fabisiak, Antoni Kulczak, Żanetta Matlewska, Olga Żaryn, Marcin Krzysztof, Jacek Wysocki, Maciej Dąbrowski, Andrzej Operacz, Henryk Kryk, Andrzej Nowak, Grzegorz Matuszak i Sławomir Królak. Wyłoniono również Komisję Rewizyjną: Mieczysław Starosta, Ewa Jeżak, Olga Marcinkowska, Marek Jarasiński. Na koniec podjęto uchwały dotyczące niedoboru wód w regionie i małej retencji.
Wybrani, podczas zebrań gminnych oraz zjazdu powiatowego, delegaci będą uczestniczyli w Zjeździe Wojewódzkim w dniu 17 czerwca w Kowalach Księżych.

zp2
zp3
zp4
zp5