Konkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym

Celem konkursu jest przybliżenie młodzieży szkół podstawowych wiedzy z zakresu funkcjonowania i rozwoju samorządu terytorialnego oraz zainteresowanie jej ideą samorządności.

XXV Wielkopolski Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym.

Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa szkoły w konkursie poprzez:
1. elektronicznie, poprzez formularz : ZGŁOŚ UDZIAŁ
2. telefonicznie : 63/243 75 80, 797 901 112
Koordynator konkursów : Grażyna Sędziak
3. listownie na adres: Towarzystwo Samorządowe, ul. Zofii Urbanowskiej 8, 62-500 Konin

PRAWIDŁOWE ZGŁOSZENIE musi zawierać następującą informację:
imię i nazwisko opiekuna szkolnego, dokładny adres szkoły, telefon kontaktowy i adres e-mail.

Wielkopolski Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym organizowany jest od 1994 roku i jest owocem doświadczeń pierwszej kadencji odrodzonego samorządu gminnego. Przeznaczony dla młodzieży gimnazjalnej województwa wielkopolskiego, odwołuje się do idei budowania społeczeństwa obywatelskiego, aktywnie upowszechniając podstawową wiedzę o funkcjonowaniu samorządu i jego znaczeniu dla życia lokalnych społeczności.
Pierwsza edycja konkursu została zrealizowana na obszarze wiejskim,
w gminie Tuliszków we wschodniej części województwa wielkopolskiego. Od tamtej pory konkurs znacznie się rozwinął i poszerzył zasięg na całe województwo wielkopolskie.
Dzięki współpracy z Wszechnicą Obywatelską oraz Eurocentrum organizatorzy konkursu wzbogacają jego zakres o zagadnienia związane z procesem rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i integracją europejską. Starannie precyzowane pytania konkursowe obok wiedzy teoretycznej wymagają od uczestnika rozumienia zagadnienia. Chodzi bowiem nie o to, aby kształcić młodych prawników, ale raczej młodych obywateli, którzy dobrze rozumieją znaczenia dobra publicznego i odpowiedzialność za jego właściwe zagospodarowanie.

 

DANE STATYSTYCZNE

edycja
rok
powiaty
gmina
gimnazja
uczestnicy
VIII
2000/2001
35
136
205
4000
IX
2001/2002
35
125
201
3500
X
2002/2003
34
124
186
3400
XI
2003/2004
34
123
163
3000
XII
2004/2005
33
89
104
2100
XIII
2005/2006
30
109
118
2500
XIV
2006/2007
32
94
115
2400
XV
2007/2008
34
100
130
2600
XVI
2008/2009
34
88
115
2200
XVII
2009/2010
33
83
108
2100
XVIII
2010/2011
30
77
105
2100
XIX
2011/2012
28
71
91
1800
XX
2012/2013
29
62
86
1700
XXI
2013/2014
30
73
97
1800
XXII
2014/2015
30
71
91
1700
XXIII
2015/2016
30
64
82
1200
XXIV
2016/2017
30
61
83
1200