Zarząd

Zarząd Towarzystwa Samorządowego w Koninie

Ireneusz NiewiarowskPrezes
Ireneusz Kolenda Wiceprezes
Tadeusz Słodkiewicz Wiceprezes
Maciej Dąbrowski Skarbnik
Żanetta Magdalena Matlewska Sekretarz

Członkowie 

Bartosz Mikołajczyk
Jan, Andrzej Nowak
Maria Nowak


Komisja Rewizyjna Towarzystwa Samorządowego w Koninie

Waldemar Tubacki Przewodniczący

Członkowie 
Mirosław Mękarski
Dariusz Racinowski


Prezesi powiatowi

Bartosz Mikołajczyk – powiat kolski
Tadeusz Słodkiewicz – powiat koniński
Ireneusz Kolenda – powiat turecki
Waldemar Trojan – miasto Turek
Olga Żaryn – miasto Konin


Członkowie

TS skupia ponad 800 członków. Wśród nich znajdują się przedstawiciele władz samorządowych, radni, sympatycy idei samorządności, lokalni działacze bez względu na ich profil polityczny.
Podstawową jednostką organizacyjną Towarzystwa jest Zarząd Powiatowy, który kieruje działalnością Towarzystwa na terenie danego powiatu. Zarząd Powiatowy obejmuje terytorialne członków z gmin danego powiatu. Obecnie działają koła w czterech powiatach: kolskim, konińskim, słupeckim i tureckim. W skład Zarządu Powiatowego wchodzą: prezes, wiceprezesi, sekretarz, skarbnik i członkowie. Prezes wybierany jest w tajnych wyborach podczas Zjazdu Powiatowego a pozostali członkowie to prezesi Kół Gminnych.

Wolontariat

W działania TS angażują się wolontariusze, którzy pomagają w bieżących zadaniach.