Raporty

Raporty z działania Towarzystwa Samorządowego – organizacji pożytku publicznego.

Raporty z działalności Towarzystwa Samorządowego w roku 2022
raport merytoryczny
wprowadzenie do sprawozdania finansowego
bilans
rachunek zysków i strat
informacja dodatkowa

Raporty z działalności Towarzystwa Samorządowego w roku 2021

raport merytoryczny
wprowadzenie do sprawozdania finansowego
bilans
rachunek zysków i strat
informacja dodatkowa

Raporty z działalności Towarzystwa Samorządowego w roku 2020

raport merytoryczny
wprowadzenie do sprawozdania finansowego
bilans
rachunek zysków i strat
informacja dodatkowa

Raporty z działalności Towarzystwa Samorządowego w roku 2019

raport merytoryczny
wprowadzenie do sprawozdania finansowego
bilans
rachunek zysków i strat
informacja dodatkowa

Raporty z działalności Towarzystwa Samorządowego w roku 2018

raport merytoryczny
wprowadzenie do sprawozdania finansowego
bilans
rachunek zysków i strat
informacja dodatkowa

Raporty z działalności Towarzystwa Samorządowego w roku 2017
raport merytoryczny
wprowadzenie do sprawozdania finansowego
bilans
rachunek zysków i strat

Raporty z działaności Towarzystwa Samorządowego w roku 2016
raport merytoryczny
informacja ogólna
rachunek zysków i strat
bilans
informacja uzupełniająca
Raporty z działaności Towarzystwa Samorządowego w roku 2015
raport merytoryczny
informacja ogólna 
rachunek wyników 
bilans 
informacja uzupełniająca
Raporty z działalności Towarzystwa Samorządowego w roku 2014
raport merytoryczny
informacja ogólna
rachunek wyników
bilans
infomacja uzupełniająca
Raporty z działalności Towarzystwa Samorządowego w roku 2013
raport merytoryczny
informacja dodatkowa
rachunek wyników
bilans
Raporty z działalności Towarzystwa Samorządowego w roku 2012
raport merytoryczny
informacja dodatkowa
rachunek wyników
bilans
Raporty z działalności Towarzystwa Samorządowego w roku 2011
raport merytoryczny
informacja dodatkowa
rachunek wyników
bilans
Raporty z działalności Towarzystwa Samorządowego w roku 2010
raport merytoryczny
wprowadzenie
inormacja dodatkowa
rachunek wyników
bilans
Raporty z działalności Towarzystwa Samorządowego w roku 2009
raport merytoryczny
wprowadzenie
informacja dodatkowa
struktura przychodów
struktura kosztów
rachunek wyników
bilans
Raporty z działalności Towarzystwa Samorządowego w roku 2008
raport merytoryczny
informacja dodatkowa
struktura przychodów
struktura kosztów
rachunek wyników
bilans
Raporty z działalności Towarzystwa Samorządowego w roku 2007
raport merytoryczny
wprowadzenie
informacja dodatkowa
struktura przychodów
strutura kosztów
rachunek wyników
bilans
Raporty z działalności Towarzystwa Samorządowego w roku 2006
raport merytoryczny
informacja dodatkowa
rachunek wyników
bilans
Raporty z działalności Towarzystwa Samorządowego w roku 2005
raport merytoryczny
informacja dodatkowa
rachunek wyników
bilans
Raporty z działalności Towarzystwa Samorządowego w roku 2004
raport merytoryczny
informacja dodatkowa
rachunek wyników
bilans