„Kłodawskie historie” w obrazkach.

„Kłodawskie historie” w obrazkach.

Projekt pn. „Kłodawskie historie” zrealizowany od 1 maja do 31 grudnia 2023 r. współfinansowany był ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 12 000,00 zł. Celem projektu było zwiększenie świadomości i upowszechnienie wiedzy na temat lokalnej historii, którą mieszkańcy Kłodawy chętnie przedstawiają, poprzez zamieszczanie obrazów/fotografii w mediach społecznościowych. Stąd zrodził się pomysł na zredagowanie publikacji „Obrazki dawnej Kłodawy”, która była przedmiotem realizacji zadania. Umożliwiło to rozwinięcie i rzetelne opisanie historii ziemi kłodawskiej. W publikacji opisano dzieje m. in. rodu Gałeckich na przełomie XIX i XX wieku, rodziny Niewiarowskich, życie księdza Józefa Frątczaka oraz mieszkanki Kłodawy, pani Stefańskiej, skazanej na obóz w Oświęcimiu. Ponadto kilka rozdziałów poświęcono miejscom, zabytkom, pomnikom w tym znajdującym się przy kościele w Bierzwiennej Długiej i na Placu Wolności. Działanie polegało na opracowaniu i wydaniu publikacji przedstawiającej kilkanaście artykułów i szkiców poświęconych znaczącym postaciom z historii Kłodawy. Pozwoliło to na przybliżenie czytelnikom wielu faktów, postaci i miejsc, które mieszkańcy znajdują w swych domowych albumach ze zdjęciami lecz nie znają pełnej historii obrazów zamkniętych w fotografiach. Publikacja ukazała się w formie książkowej a jej wersja elektroniczna jest dostępna na stronie Internetowej http://ts.konin.pl/wp-content/uploads/2023/12/OBRAZKI-KLODAWY-IV.pdf Otrzymali ją bezpłatnie zainteresowani mieszkańcy gminy Kłodawa, a także biblioteki publiczne i szkolne.

Projekt pn. „Obrazki z dawnej Kłodawy IV” realizowany był od 20 września do 15 grudnia 2023 r., współfinansowany ze środków Gminy Kłodawa w kwocie 4 000,00 zł. Stanowił on wsparcie dla realizowanego projektu „Kłodawskie historie” poprzez sfinansowanie części kosztów przy redakcji i druku publikacji tj. czwartej części serii Obrazki z dawnej Kłodawy.