Najnowsze wydawnictwo o powstaniu styczniowym

Najnowsze wydawnictwo o powstaniu styczniowym

Zadanie publiczne zrealizowane przez Towarzystwo Samorządowe w Koninie pn. „Mieszkańcy Ziemi Kłodawskiej w powstaniu styczniowym 1863 r.” współfinansowane było ze środków  Samorządu Województwa Wielkopolskiego i ze środków Gminy Kłodawa.

TS strona redakcyjna zmniejszona

Celem było zwiększenie świadomości i upowszechnienie wiedzy na temat wysiłku organizacyjnego i zbrojnego poniesionego przez społeczeństwo polskie w walkach o niepodległość w XIX w., ze szczególnym uwzględnieniem powstania styczniowego 1863 r., poprzez ukazanie indywidualnego uczestnictwa i zaangażowania osób związanych z lokalną społecznością miasta i gminy Kłodawa. Działanie polegało na opracowaniu i wydaniu publikacji przedstawiającej kilkanaście szkiców biograficznych powstańców styczniowych 1863 r. związanych z Ziemią Kłodawską. Pozwoliło to na przybliżenie czytelnikom wielu faktów związanych z organizacją i przebiegiem powstania oraz sylwetek jego uczestników, osób zasłużonych dla lokalnej społeczności i kraju. Publikacja ukazała się w formie książkowej a jej wersja elektroniczna jest dostępna na stronie Internetowej www.ts.konin.pl Otrzymali ją bezpłatnie zainteresowani mieszkańcy gminy Kłodawa, a także biblioteki publiczne i szkolne. Zrealizowane zadanie jest odpowiedzią na współczesne autentyczne zainteresowanie lokalną historią. Uwzględnia potrzebę międzypokoleniowej transmisji wiedzy podtrzymującej pamięć o dziejach i ludziach na przestrzeni lat, którzy tworzyli historię lokalną udzielając się w różnych sferach życia kulturalnego, społeczno-gospodarczego i publicznego. Ponadto wynika m.in. z działań służących utrwaleniu i upowszechnieniu wiedzy o lokalnej historii podejmowanych przez Towarzystwo Samorządowe z udziałem lokalnych społeczności, których efektem jest m.in. prowadzona od 2014 roku akcja odnowy zabytków cmentarnych na terenie gminy Kłodawa.
Zachęcamy do lektury:

Powstancy okładka mini