Zarząd obradował w Kole

Zarząd obradował w Kole

16 lutego 2016 roku obradował Zarząd Wojewódzki TS w biurze powiatowym w Kole. Omówiono wiele ważnych działań w tym promocję w celu pozyskania 1% na działalność funduszu stypendialnego.

Zwrócono uwagę na możliwości rozwoju i promocji organizacji, poprzez rozważenie partnerstwa w projekcie tworzącym, w gminach wielkopolski, strategie rozwoju sołectwa lub zmieniającym już istniejącą wg. nowych zasad (projekt współfinansowany z środków Urzędu Marszałkowskiego). Prezes Niewiarowski oraz członek zarządu   Maria Nowak (moderator spotkań ws. strategii) poinformowali, że widzą w tym potencjał do wykorzystania przez członków TS. Zachęcono do podjęcia lokalnych działań aby w ramach „Odnowy Wsi” włączyć się aktywnie w działania. Jednogłośnie podjęto uchwałę nr 1/2016 w sprawie trybu wyboru delegatów na zjazdy powiatowe i wojewódzki zjazd sprawozdawczo – wyborczy Towarzystwa Samorządowego. Tym samym zobowiązano przedstawicieli gmin i powiatów do przeprowadzania wyborów zgodnie z przyjętym harmonogramem: do 15 kwietnia zebrania w Kołach Gminnych, do 15 maja zjazdy powiatowe i do 30 czerwca zjazd wojewódzki. Tak więc zapowiada się pracowita wiosna dla wszystkich członków TS w terenie z pomocą biur w Koninie, Kole i w Turku.