Nasze wydawnictwa

Z pól do wolności szkic do dziejów opozycji wiejskiej na ziemi
konińskiej (1980-1989)”.
„Towarzystwo Samorządowe XX lat działalności”.
„Solidarność w Kłodawie 1980-1989”.
„Samorządna Rzeczpospolita”.
„Kłodawskie cmentarze”.
„Życie pracą wypełnione”.
„Ludzie kłodawskich sołectw – słownik biograficzny”.
„Walka i praca – szkice biograficzne i przyczynki do lokalnej historii”.
„Kłodawianie w wojnie polsko-bolszewickiej w latach 1919-1921”.
„Pełni nadziei i męstwa”. Płk Józef Byszewski oraz inni
uczestnicy powstania listopadowego z Ziemi Kłodawskiej.
„Obrazki z dawnej Kłodawy” I.
„Obrazki z dawnej Kłodawy” II.
„Biografie niezwykle – Bronisław Wiland, Zygmunt Grudziński”.
„Obrazki z dawnej Kłodawy” III.
„Mieszkańcy ziemi Kłodawskiej w powstaniu styczniowym 1863 r.”
„Obrazki z dawnej Kłodawy” IV.